BIFE DE CHORIZO

$1.700,00$2.000,00

•Bife solo          –            •Bife con papas